окт. 22

Образци на искания за възстановяване на внесена сума по наказателни постановления, фишове.

  • Искане до Директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, Отдел ПФСО.
   Адрес за кореспонденция: 1715, гр. София, бул. “Ал. Малинов” № 1.
   Попълва се в случаите, когато плащанията са извършени по следните сметки:
   А. BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за НП
   Б. BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фиш, в т.ч. и електронни фишове, издадени до 21.07.2011 г. включително
   В. BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане /за НП и фиш/, закрита, считано от 01.01.2011 г.

 

 

  • Проверка за платени задължения за наложени глоби по Кодекса на застраховането, платени по сметка BG 66 UNCR 7630 1009 5185 01 се извършва в Гаранционен фонд.
   Адрес за кореспонденция: 1000, гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 4

окт. 22

Закон за движение по пътищата (МПС)

окт. 22

Теми за кандидат-водачи от категории C, D, E

Категория С
ТЕМА 1: Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите
ТЕМА 2: Правила отнасящи се до превоза на товари. Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 3:

Факторите свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване
ТЕМА 4: Договори за превоз на товари
ТЕМА 5:

Изисквания към моторните превозни средства във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите

ТЕМА 6:

Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето на колелата

Категория D
ТЕМА 1:

Правилата, отнасящи се до превоза на пътници. Документи изисквани при превоз на пътници на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 2: Транспортни схеми. Видове автобусни превози

ТЕМА 3:

Договор за превоз на пътници
ТЕМА 4: Изисквания към МПС във връзка с превоза
ТЕМА 5: Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с превозваните пътници
Категория E
ТЕМА 1:

Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.

ТЕМА 2: Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 3:

Системи за прикачване, тяхното наименование и предназначение
ТЕМА 4:

Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава

ТЕМА 5: Основни правила по техника на безопасност
Устройство на автомобила
ТЕМА 1:

Основни  агрегати, възли и уредби на автомобила (разпознаване, наименование, предназначение)

ТЕМА 2: Охладителна уредба

ТЕМА 3:

Мазилна уредба
ТЕМА 4: Горивна уредба
ТЕМА 5: Кормилна уредба
ТЕМА 6: Спирачна уредба
ТЕМА 7: Електрообзавеждане
ТЕМА 8: Осветителна и сигнална уредба
ТЕМА 9: Силово предаване
ТЕМА 10: Окачване
ТЕМА 11: Колела и гуми
ТЕМА 12: Техника на безопасност
ТЕМА 13: Опасност за човека и околната среда

окт. 21

5 -те упражнения категория А

За да се запише в мото курс, кандидата трябва да има навършени 23 години и 9 месеца и да е завършено минимум основно образование. Това е най-голямата категория за управление на мотоциклет над 600 куб.см. и мощност по-голяма от 40 KW (54.4 конски сили).

Ако кандидата няма книжка за автомобил (кат.В), трябва да премине първо през теоретично обучение и практическо обучение.

Ако кандидата има книжка за автомобил (кат.В) за него обучението е само практическо.

Практическото обучение се състои от 20 учебни часа. В часовете за А категория влиза обучение на полигон (5 елемента) и обучение в градски условия. Обучението на полигон се състои от пет елемента:

–    3 елемента с ниска скорост
–    2 елемента с висока скорост от минимум 50 км/час.

Ако по време на изпит кандидата не успее да направи някой от елементите, той може да повтори, но трети опит не се допуска. Всеки елемент може да се повтори.

Обучението в градски условия се състои от това мотора да се управлява в населено място и по правилата за движение.

Успеваемостта при вземане на изпит за категория А е най-висока, защото кандидата получава отлична подготовка на полигон, а за управлението в градски условия е много лесно, особено за кандидатите, които вече имат придобита категория В, тъй като те имат вече изградени навици и умения за движение в населено място.

Можете да се подготвите онлайн за теоретичен изпит, като решавате листовки онлайн.

За кандидатите, които нямат придобита категория В, изпита по теория се състои от 3 листовки и 39 въпроса, на които кандидата трябва да не допусне повече от 9 наказателни точки. Практическата част се състои в управление на мотора от кандидата в населено място.

Начин за провеждане на практическата част: Кандидата управлява мотоциклета, а инструктора го следва с автомобил непосредствено зад него, като му подава команди с мобилен телефон. В каската на кандидата има вграден Bluetooth, който му позволява да говори с инструктора без да има опасност за това че едновременно говори и управлява мотоциклета.

Етикети : шофьорски курс, шофьорски курс Пловдив, курс категория A, курс категория B, kurs kategoria B Plovidiv, курс категория C Пловдив, мото курс, ПЛовдив курсове водачи на МПС, най-ниски цени в Пловдив, курсове A, B, C Пловдив, шофьорски курс ниски цени, евтин курс категория A, evtino kursove Plovdiv, най-ниските цени за категория А, шофьорска книжка ПЛовдив, Свидетелство за правоуправление Пловдив, листовки, листовки ПЛовдив, listowki, listovki PLovdiv, instuktor, Инстуктор Пловдив, Пловдив КАТ, Пловдив ДАИ, тестове и листовки Пловдив,
закон за движение по пътищата, теми за кандидат водачи, avomoto.eu, avtomotokurs, avto kurs, moto kurs, motokurs Plovdiv, avtomoto Plovdiv, Пловдив курсове за мотор, евтини курсове категория, Шофьори пловдив, автошкола, автомобили Пловдив, евтино кормуване, кормуване Пловдив, МПС Пловдив, изпит ДАИ Пловдив, добри инструктори Пловдив

окт. 20

Тестове и листовки

Решените от Вас листовки (тестове) по време на изпита можете да прегледате в Учебен център, притежаващ разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, чрез цифрите от баркода на Вашия ваучер.

Провеждане на теоретичен изпит

Система за управление на теоретични изпити

Етикети:шофьорски курс, шофьорски курс Пловдив, курс категория A, курс категория B, kurs kategoria B Plovidiv, курс категория C Пловдив, мото курс, ПЛовдив курсове водачи на МПС, най-ниски цени в Пловдив, курсове A, B, C Пловдив, шофьорски курс ниски цени, евтин курс категория A, evtino kursove Plovdiv, най-ниските цени за категория А, шофьорска книжка ПЛовдив, Свидетелство за правоуправление Пловдив, листовки, листовки ПЛовдив, listowki, listovki PLovdiv, instuktor, Инстуктор Пловдив, Пловдив КАТ, Пловдив ДАИ, тестове и листовки Пловдив,
закон за движение по пътищата, теми за кандидат водачи, avomoto.eu, avtomotokurs, avto kurs, moto kurs, motokurs Plovdiv, avtomoto Plovdiv, Пловдив курсове за мотор, евтини курсове категория, Шофьори пловдив, автошкола, автомобили Пловдив, евтино кормуване, кормуване Пловдив, МПС Пловдив, изпит ДАИ Пловдив, добри инструктори Пловдив, листовки, решаване листовки онлайн

окт. 19

Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Теми за кандидат-водачи от категории М, А, В, Т

ТЕМА 1:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ТЕМА 2:

ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ

ТЕМА 3:

ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТЕМА 4:

РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 5:

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ

ТЕМА 6:

СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА

ТЕМА 7:

МАНЕВРИ

ТЕМА 8:

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ

ТЕМА 9:

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ

ТЕМА 10:

СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА

ТЕМА 11:

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 12:

ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА

ТЕМА 13:

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС

ТЕМА 14:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО

ТЕМА 15:

ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 16:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА

ТЕМА 17:

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

ТЕМА 18:

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ

ТЕМА 19:

ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС

 

Етикети : шофьорски курс, шофьорски курс Пловдив, курс категория A, курс категория B, kurs kategoria B Plovidiv, курс категория C Пловдив, мото курс, ПЛовдив курсове водачи на МПС, най-ниски цени в Пловдив, курсове A, B, C Пловдив, шофьорски курс ниски цени, евтин курс категория A, evtino kursove Plovdiv, най-ниските цени за категория А, шофьорска книжка ПЛовдив, Свидетелство за правоуправление Пловдив, листовки, листовки ПЛовдив, listowki, listovki PLovdiv, instuktor, Инстуктор Пловдив, Пловдив КАТ, Пловдив ДАИ, тестове и листовки Пловдив,
закон за движение по пътищата, теми за кандидат водачи, avomoto.eu, avtomotokurs, avto kurs, moto kurs, motokurs Plovdiv, avtomoto Plovdiv, Пловдив курсове за мотор, евтини курсове категория, Шофьори пловдив, автошкола, автомобили Пловдив, евтино кормуване, кормуване Пловдив, МПС Пловдив, изпит ДАИ Пловдив, добри инструктори Пловдив

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress