Свържете се с Нас: +359 ‭878 700 574‬


Образци на искания за възстановяване на внесена сума по наказателни постановления, фишове.

  • Искане до Директора на Главна дирекция “Национална полиция” – МВР, Отдел ПФСО.
   Адрес за кореспонденция: 1715, гр. София, бул. “Ал. Малинов” № 1.
   Попълва се в случаите, когато плащанията са извършени по следните сметки:
   А. BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за НП
   Б. BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фиш, в т.ч. и електронни фишове, издадени до 21.07.2011 г. включително
   В. BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане /за НП и фиш/, закрита, считано от 01.01.2011 г.

 

 

  • Проверка за платени задължения за наложени глоби по Кодекса на застраховането, платени по сметка BG 66 UNCR 7630 1009 5185 01 се извършва в Гаранционен фонд.
   Адрес за кореспонденция: 1000, гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 4

Comments are closed.